Lägenhetsbyte / uppsägning

Ska du flytta? Då behöver säga upp din lägenhet eller genomföra ett lägenhetsbyte. Se nedan hur du går till väga i respektive fall.

Uppsägning av lägenhet

Vid en uppsägning av din lägenhet är det 3 månaders uppsägningstid. En uppsägning görs skriftligt och skickas in till oss.

Så här gör du:

1. Skicka in skriftlig påskriven uppsägning till oss. Blankett finns här.

2. Efter mottagen uppsägning skickar vi en bekräftelse.

3. Nya hyresgäster kommer kontakta dig för visning av lägenheten.

4. Innan du flyttar ut görs en besiktning av lägenheten.

5. I samband med besiktningen kommer vi överens om nyckelöverlämning till nästa hyresgäst.

Lägenhetsbyte

Vid byte av lägenhet behöver du som är vår hyresgäst skicka in en ansökan och få ett godkännande. Läs igenom riktlinjerna och var noga med att ha en komplett ifylld blankett, annars kan handläggningstiden förlängas.

Så här gör du:

1. Skicka din ansökan om önskat lägenhetsbyte till oss minst fyra månader innan genomförande av byte. Vid komplicerade byten som omfattar fler än två hyresgäster är handläggningstiden normalt längre. Blankett finns här!

2. När vi godkänt dina skäl och efter godkänd kreditprövning av vår kommande hyresgäst får du ett skriftligt godkännande av oss som hyresvärd.

3. Efter mottaget godkännande skickar du in en skriftlig uppsägning av din lägenhet.

4. När vi mottagit din uppsägning skickar vi en bekräftelse till dig.

5. Innan du flyttar ut görs en besiktning av lägenheten.

6. I samband med besiktningen kommer vi överens om nyckelöverlämning till nästa hyresgäst.