Hyra ut i andra hand

Att hyra ut sin lägenhet i andra hand kan vara möjligt om man vill bo någon annanstans under en kortare period. Det är viktigt att du kontaktar oss i god tid så vi kan ge dig besked om ditt skäl för uthyrning är giltigt. Tänk på att du som förstahandshyresgäst är ansvarig för att hyran betalas och för lägenhetens skick. Korttidsuthyrning, tex genom Airbnb, är inte tillåtet och kan leda till att du blir av med hyreskontraktet.

Så här gör du:

1. Skicka din ansökan om önskad andrahandsuthyrning till oss minst tre månader innan genomförande av uthyrning. Var noga med att ha en komplett ifylld blankett, annars kan handläggningstiden förlängas. Blankett finns här!

2.  När vi godkänt dina skäl får du ett skriftligt godkännande av oss som hyresvärd.

3. Du skriver ett kontrakt med din andrahandshyresgäst. Skicka sedan en kopia på kontraktet till oss, kontraktet ska innehålla underskrift från både dig och din andrahandshyresgäst. Hyrestiden ska tecknas på viss tid (maximalt 12 månader) med angivande av datum för hyresperiodens upphörande.

4. Om förstahandshyresgästen kommer att befinna sig utomlands under uthyrningsperioden ska fullmakt lämnas till någon i Sverige som kan företräda förstahandshyresgästen i angelägenheter som rör lägenheten.

5. Om man väljer att flytta tillbaka till lägenheten skall ett skriftligt intyg om återflytt skickas till oss i samband med återflytt. Om förstahandshyresgästen vid andrahandskontraktet utgång ej återflyttar till lägenheten ska lägenheten sägas upp och ställas till hyresvärdens förfogande. Om vi inte erhåller sådant intyg kan kontraktet för lägenheten sägas upp.