Välkommen till Berghem!

Berghem förvaltar bostäder runt om i Göteborg. Vi är en del av familjeföretaget Sundbergs Fastigheter, som med nytänkande utvecklar och förädlar fastigheter sedan ett halvt sekel. Vi erbjuder våra hyresgäster trygghet och stabilitet. Vi ser till att våra hus ständigt underhålls och förnyas så att vi kan tillföra staden, våra kunder och nästa generation en hållbar utveckling.

Nyheter

Huskurage

Berghem och Sundbergs Fastigheter tycker det är viktigt att alla ska känna sig trygga i sina hem. Vi vet att vi tillsammans kan hjälpa varandra att förebygga utsatthet hos våra grannar och minska våld i nära relation. För att bli bättre på att ta hand om varandra har vi anslutit oss till Huskurage, en ideell organisation som verkar för att förebygga, förhindra och stoppa våld mot närstående.

Huskurage arbetare med en våldspreventiv metod för att förebygga, förhindra och stoppa mäns våld mot kvinnor och våld mot närstående. Metoden innebär att kunskap om våld och civilkurage ökar för att få fler att agera vid oro för att någon far illa i sitt hem. Att knacka på, att hämta hjälp av fler grannar, att ringa polis och att kontakta socialtjänst är vad du som granne kan göra för att bidra till ökad trygghet och minskad utsatthet i huset eller i grannskapet där du bor.

Klicka på bilderna här intill för att ladda ner som pdf.

Hyresgästinformation bostad

Hyresvärden har inte ännu avslutat årets förhandling om ändring av hyran från den 1 juli med hyresgästföreningen region Västra Sverige. Hyresvärden har begärt en höjning av hyran. Hyran i ditt hus skall prövas mot hyror i andra hus som har förhandlas mellan fastighetsägare och hyresgästföreningen. Hyran behöver också höjas till följd av ökade kostnader för fastighetsförvaltningen, och för kostnader såsom värme, vatten och renhållning. I Göteborgs Stad har kommunföretagen höjt hyran med 1,75%. Hyresvärden har begärt en lägre höjning med parterna har inte ännu kommit överens. Hyresgästföreningen har begärt oförändrad förhandlingsersättning om 144 kr per år och hyresgäst. Hyresvärden kommer oavsett den tidsfördröjning som sker i förhandlingen att begäran ändring av hyran från 1 juli och vi hoppas för våra hyresgäster att dessa förhandlingar inte skall dra ut på tiden för att undvika retroaktiv hyra.

Nya lägenheter Stigbergsliden

Vi bygger två nya lägenheter på Stigbergsliden med inflyttning vår/sommar 2021. 3 rum och kök med hög standard i bottenvåning.

Färdigställda projekt

Nya laddplatser

Nya laddplatser för elbilar invigda i Flatås januari 2021.

Nyproducerade lägenheter

Nio nyproducerade lägenheter med generösa uteplatser i Flatås. Inflyttning under 2020–2021.